Как се пише: автомат или афтомат?

Правилно е да се пише автомат, мн.ч. автомати. Думата е заета чрез руски (автомат) или немски (Automat) от къснолатински и гръцки.

Докато чаках да стане време за срещата, си взех капучино от кафе автомата.
Автоматът за затваряне Dorma TS73V е подходящ за по-тежки врати.
Електронният стълбищен автомат управлява стълбищното осветление на жилищни сгради и други помещения, където се изисква осветление за определено време.
Хладни оръжия са всички ножове, саби, мечове, брадви и мачете, за разлика от огнестрелните – пистолети, автомати и картечници.