Как се пише: българско-английски или българо-английски?

Двете форми са дублетни и може да се използват в книжовната реч: българско-английски/българо-английски, също и българско-английска/българо-английска, българско-английско/българо-английско. Препоръчителна е употребата на българско-английски.

Двуезичното българско-английско/българо-английско издание включва богата информация за историята на София.
Най-добре е тази дума да се провери в българско-английски/българо-английски юридически речник.