Как се пише: бели или бяли?

Правилно е да се пише бели.

Рибата и пилешкото месо вървят с бели вина.
На Свети Валентин датчаните пращат на възлюбените си изсушени бели цветя.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В бели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: бял (но белия, белият!), бяла, бяло.

Този бял фон на началната страница ме дразни.
Белият дом е официалната резиденция на президента на САЩ.
В магазина има богат избор на бяла техника.
Бяло вино, мискет или траминер например, би било подходящо за случая.