Как се пише: големи или голями?

Правилно е да се пише големи.

С общи усилия малките дела прерастват в големи.
Петте най-големи града в страната държат половината от пазара на имоти.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В големи не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: голям (но големия, големият!), голяма, голямо.

Голям брой комерсиални игри впоследствие са били пуснати като безплатни.
Започна голяма стрелба и чичо Мартин улучваше всичко, защото бе по-добър стрелец от Вилхелм Тел.
(И. Петров, „Преди да се родя и след това“)
Моля да напишете как се казва бебето и колко е голямо.