Как се пише: бенефициер или бенифициер?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете бенефициер, мн.ч. бенефициери. Думата е заета от латински – beneficiarius.

Бенефициерът е длъжен да разходва финансирането само за покриване на разходи по одобрения проект.
След като не е бенефициер по гаранцията, ответникът неоснователно е получил сумата.
Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициерите, за да се осигури ефективно отчитане на разходите по договора.