Как се пише: безкрай или без край?

 1. Когато представлява наречие със значение ’извънредно продължително’ или ’много голямо количество’, се пише слято – безкрай.
   
  Дълга опашка, чакане безкрай – резултатът май не си заслужаваше.
  Леонард Ойлер е обогатил почти всеки дял от чистата и приложната математика, а приносът му в математическата физика намира безкрай приложения.

 2. Когато представлява съществително име със значение ’безкрайно пространство’, се пише слято – безкрай.
   
  Помилвах птицата, после я пуснах и тя уплашена изчезна в синия безкрай.
  Този безкрай от трепкащи цветни светлини, елхи и витлеемски звезди ми се струваше удивително красив.

 3. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – без край.
   
  Природата в платната на Людмила Светичкова е безмерна, без начало и без край.
  Михаел Енде е немски детски писател, прочут с произведенията си „Момо“ и „Приказка без край“, които са преведени на повече от 40 езика.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието и съществителното безкрай.