Как се пише: безсмислен или безмислен?

Правилно е да се пише безсмислен, също и безсмислена, безсмислено, безсмислени. Прилагателното име е образувано от представката без-, съществителното смисъл и наставката -ен.

Тайната около проектозакона за сценичните изкуства е безсмислена.
Безсмислено е да настояваш – никой не иска да чуе твоите мотиви.

Забележка: В българския език съществува и дума безмислен (без- + мисъл + -ен), която има силно ограничена употреба.