Как се пише: безвъзмездна, безвъзмездно, безвъзмездни или безвъзмезна, безвъзмезно, безвъзмезни?

Правилно е да се пише безвъзмездна, безвъзмездно, безвъзмездни, безвъзмездният, безвъзмездния. Проверка на правописа при групите от съгласни -здн-/-зн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: безвъзмездна/безвъзмезна – безвъзмезден, има д, следователно се пише безвъзмездна.

Започва кандидатстването за безвъзмездна помощ от Националния иновационен фонд.
Пет мобилни лекарски кабинета са предоставени безвъзмездно на Сливенска област със заповед на министъра на здравеопазването.
Инициативата се осъществи благодарение на съвместните и безвъзмездни усилия на редица български творци и професионалисти.