Как се пише: бизнес организация, бизнес-организация или бизнесорганизация?

Правилно е да се пише разделно – бизнес организация, мн.ч. бизнес организации, или слято – бизнесорганизация, мн.ч. бизнесорганизации. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

Бизнес организацията/Бизнесорганизацията може да си постави различни цели, например пазарни, финансови, продуктови, обществени.
Срещу нови санкции против Русия публично се обявиха двете най-големи бизнес организации/бизнесорганизации в САЩ – Търговската камара и Националната асоциация на производителите.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: бизнесадминистрация/бизнес администрация, бизнесконсултант/бизнес консултант, бизнесфорум/бизнес форум.