Как се пише: брифинги или брифинзи?

Правилно е да се пише брифинги (форма за мн.ч. на брифинг). Думата е заета от английски – briefing. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

Доналд Тръмп се появи на спешно свикана пресконференция в залата за брифинги в Белия дом.
Брифингите на Националния оперативен щаб са всекидневни и започват в 8 часа сутринта.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 181.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. С., БАН, 1983, с. 248.
  • Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 80.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис, Форми за мн.ч.

Етикети: ,