Как се пише: къмпинги или къмпинзи?

Правилно е да се пише къмпинги – форма за мн.ч. на къмпинг. Думата е заета от английски – camping. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

В някои къмпинги се плаща вход и за автомобила.
Влюбени двойки и младоженци окупираха с палатки и каравани къмпингите по Южното Черноморие.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 348.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. С., БАН, 1983, с. 248.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 465.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: , ,