Как се пише: бризи или бризове?

Правилно е да се пише бризи – форма за мн.ч. на бриз.

В края на септември жегата отшумява, зачестяват прохладните бризи, утихва детският шум по плажовете.
Бризите по Черноморието се отразяват благоприятно върху развитието на лозарството и овощарството, защото предпазват насажденията от някои болести.