Как се пише: бумеранги или бумеранзи?

Правилно е да се пише бумеранги (форма за мн.ч. на бумеранг). Думата е заета от английски – boomerang, но корените ѝ са в австралийски аборигенски език. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

Класическият бумеранг е двураменен, но днес се изработват и бумеранги, които имат повече рамена.
Първите бумеранги не са били връщащи се, а са оставали на мястото на удара.