Как се пише: паркинги или паркинзи?

Правилно е да се пише паркинги (форма за мн.ч. на паркинг). Думата е заета от английски – parking. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

От днес служителите на „Паркинги и гаражи“ ЕАД ще бъдат на местата, включени в синята зона.
Паркингите в централната част на града са подземни и имат няколко нива.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 453.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. С., БАН, 1983, с. 248.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 630.

Вижте също

Как се пише: къмпинги или къмпинзи?

Споделяне

Публикувано на , последна промяна на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: , ,