Как се пише: паркинги или паркинзи?

Правилно е да се пише паркинги (форма за мн.ч. на паркинг). Думата е заета от английски – parking. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя.

От днес служителите на „Паркинги и гаражи“ ЕАД ще бъдат на местата, включени в синята зона.
Паркингите в централната част на града са подземни и имат няколко нива.