Как се пише: цъфтя или цъвтя?

Правилно е да се пише цъфтя.

Орхидеята не бива да се тори, докато цъфти.

Под дебели подметки и проза
дреме есенно жълт тротоар,
на разсъмване всичко е розово
за петнайсет минути макар.
Своя автомобилен оркестър
вдъхновен дирижира градът
и цъфтят в суматохата кестени,
прецъфтяват и пак цъфтят.
(М. Башева, „Булевардът“)