Как се пише: мълчат или мълчът?

Правилно е да се пише мълчат, въпреки че се изговаря [мълчът]. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Искам да чуя твоя отговор, а другите да мълчат!

Как се пише: състезание или састезание?

Правилно е да се пише състезание, мн.ч. състезания. В състезанието в Албена ще участват близо 80 тенисисти от България, Румъния, Кипър и Турция. Математическото състезание е с продължителност два часа. На Олимпийските игри в Сеул през 1988 г. Ваня Гешева печели три медала в състезанията по кану-каяк.

Как се пише: донесат или донесът?

Правилно е да се пише донесат, въпреки че се изговаря [донесът]. Тъй като се чувстваше отпаднал, поръча да му донесат вечерята в хотелската стая. Наистина ли ръководителите на отбора вярват, че тези нови футболисти ще донесат успехи?

Как се пише: пъстърва или пастърва?

Правилно е да се пише пъстърва, мн.ч. пъстърви. Балканската пъстърва обитава чисти и студени, богати на кислород води. Ентусиазирани риболовци зарибиха река Камчия със 17 000 малки пъстърви.

Как се пише: такъм или тъкъм?

Правилно е да се пише такъм, мн.ч. такъми. Думата е заета от турски – takım. Обикновено се казва, че риба се лови с такъм и с чалъм. Спряхме до каруцата и аз започнах да приготвям такъмите на коня, за да го впрегна.

Как се пише: къпина или капина?

Правилно е да се пише къпина, мн.ч. къпини. На близката къпина беше кацнала червеношийка. Брахме къпини, докато кошницата се напълни наполовина.

Как се пише: командировъчен или командировачен?

Правилно е да се пише командировъчен, също и командировъчна, командировъчно, командировъчни. Размерът на дневните пари трябва ли да е вписан в командировъчния лист? Командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Транспортният министър търси решение за командировъчните на международните шофьори.

Как се пише: лакърдия или лакардия?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате лакърдия, мн.ч. лакърдии. Думата е заета от турски – lakırdı. Тази история звучи като рибарска лакърдия, обаче е истинска. Винаги ще намериш наивници, които да вярват на твоите лакърдии.

Как се пише: събирам (се), събера (се) или сабирам (се), сабера (се)?

Правилно е да се пише събирам (се), събера (се). Думите имат представка съ- и корен -бер-/-бир-. Медоносните пчели събират мана и правят от нея манов мед. В центъра вече се събираше доволно голяма тълпа. Знаете ли на кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония? Скоро музикантите от групата ще се съберат, за да създадат нов албум. Държавата не […]

Как се пише: механизъм, механизам или мехънизъм?

Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή. Вратата на шкафа се изтегля посредством плъзгащ се механизъм. Далеч сме от мисълта, че съществува съвършен механизъм в каквито и да било обществени отношения. Според министъра поскъпването на горивата може да се обясни с пазарните […]