Как се пише: пъртина или партина?

Правилно е да се пише пъртина, мн.ч. пъртини. Над смълчаните полета пеят медени звънчета. Писана шейна премина бялата пъртина. („Зимна…

Как се пише: фалшив или фълшив?

Правилно е да се пише фалшив, също и фалшива, фалшиво, фалшиви. Правописът на проблемната гласна може да се провери със…

Как се пише: смисъл или смисал?

Правилно е да се пише смисъл. Няма смисъл да връщаме задължителната казарма за младежите. Какъв е смисълът на живота, е…

Как се пише: донесъл или донесал?

Правилно е да се пише донесъл. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия, каквото е донесъл, се прави с…