Как се пише: механизъм, механизам или мехънизъм?

Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή. Вратата на шкафа се изтегля посредством плъзгащ се механизъм. Далеч сме от мисълта, че съществува съвършен механизъм в каквито и да било обществени отношения. Според министъра поскъпването на горивата може да се обясни с пазарните […]

Как се пише: гипсовъчен или гипсовачен?

Правилно е да се пише гипсовъчен, също и гипсовъчна, гипсовъчно, гипсовъчни. Спешният травматологичен кабинет трябва да разполага с набор от гипсовъчни инструменти: гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка. Към кабинетите по ортопедия и травматология има манипулационна, гипсовъчна и превързочна зала. Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, […]

Как се пише: мърляч или марляч?

Правилно е да се пише мърляч, мн.ч. мърлячи. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме мърляв, следователно се пише мърляч. Думата се употребява в разговорната реч. Хубаво, плащаме си данъците, но защо трябва да разчитаме на Общината да почиства след всеки мърляч? Имам […]

Как се пише: саботьор или съботьор?

Правилно е да се пише саботьор, мн.ч. саботьори. Думата е заета френски – saboteur. Служител на „Тесла“ се оказал саботьор, тъй като изнасял вътрешна информация на трети страни. На 30 юли 1916 г. немски саботьори взривяват склад с муниции в пристанището на Ню Йорк.

Как се пише: въоръжавам (се), въоръжа (се) или въоражавам (се), въоража (се)?

Правилно е да се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме оръжие, следователно се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Изглежда, че САЩ възнамеряват да въоръжават сирийските кюрди. Ако се въоръжиш с търпение, накрая ще постигнеш чудесни резултати.

Как се пише: смърдя или смардя?

Правилно е да се пише смърдя, също и смърдиш, смърди, смърдим, смърдите, смърдят. В стаята смърди на цигари и просто не се трае. Нима хората не осъзнаваха колко отвратително смърдят, когато са наблъскани така?

Как се пише: вазелин или възелин?

Правилно е да се пише вазелин. Думата е заета от английски чрез френски – vaseline. Вазелинът се използва в медицината и козметиката като съставка на продукти за нанасяне върху кожата. Ако се затруднявате да си сложите обеците, намажете с вазелин онази част от тях, която влиза в ушите.

Как се пише: брътвеж или братвеж?

Правилно е да се пише брътвеж, мн.ч. брътвежи. Музиката стана оглушителна, а постоянният брътвеж от десетките разговори – почти непоносим. Не съм дошла да ти слушам брътвежите.

Как се пише: произлязъл или произлязал?

Правилно е да се пише произлязъл. Проверката при миналите свършени деятелни причастия, каквото е произлязъл, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изчезва (произлязъл – произлезли), се пише ъ. Ако се запазва (избягал – избягали), се пише а. Английският език е произлязъл от индоевропейското семейство. Боса нова е бразилски музикален жанр, произлязъл от […]

Как се пише: лъкатуша, лакатуша или лакътуша?

Правилно е да се пише лъкатуша. Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове. Движението не беше прекалено натоварено и можех да лъкатуша между неделните шофьори, които се движеха прекалено бавно в крайните ленти.