Как се пише: такъм или тъкъм?

Правилно е да се пише такъм, мн.ч. такъми. Думата е заета от турски – takım. Обикновено се казва, че риба се лови с такъм и с чалъм. Спряхме до каруцата и аз започнах да приготвям такъмите на коня, за да го впрегна.

Как се пише: къпина или капина?

Правилно е да се пише къпина, мн.ч. къпини. На близката къпина беше кацнала червеношийка. Брахме къпини, докато кошницата се напълни наполовина.

Как се пише: командировъчен или командировачен?

Правилно е да се пише командировъчен, също и командировъчна, командировъчно, командировъчни. Размерът на дневните пари трябва ли да е вписан в командировъчния лист? Командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Транспортният министър търси решение за командировъчните на международните шофьори.

Как се пише: лакърдия или лакардия?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате лакърдия, мн.ч. лакърдии. Думата е заета от турски – lakırdı. Тази история звучи като рибарска лакърдия, обаче е истинска. Винаги ще намериш наивници, които да вярват на твоите лакърдии.

Как се пише: събирам (се), събера (се) или сабирам (се), сабера (се)?

Правилно е да се пише събирам (се), събера (се). Думите имат представка съ- и корен -бер-/-бир-. Медоносните пчели събират мана и правят от нея манов мед. В центъра вече се събираше доволно голяма тълпа. Знаете ли на кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония? Скоро музикантите от групата ще се съберат, за да създадат нов албум. Държавата не […]

Как се пише: механизъм, механизам или мехънизъм?

Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή. Вратата на шкафа се изтегля посредством плъзгащ се механизъм. Далеч сме от мисълта, че съществува съвършен механизъм в каквито и да било обществени отношения. Според министъра поскъпването на горивата може да се обясни с пазарните […]

Как се пише: гипсовъчен или гипсовачен?

Правилно е да се пише гипсовъчен, също и гипсовъчна, гипсовъчно, гипсовъчни. Спешният травматологичен кабинет трябва да разполага с набор от гипсовъчни инструменти: гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка. Към кабинетите по ортопедия и травматология има манипулационна, гипсовъчна и превързочна зала. Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, […]

Как се пише: мърляч или марляч?

Правилно е да се пише мърляч, мн.ч. мърлячи. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме мърляв, следователно се пише мърляч. Думата се употребява в разговорната реч. Хубаво, плащаме си данъците, но защо трябва да разчитаме на Общината да почиства след всеки мърляч? Имам […]

Как се пише: саботьор или съботьор?

Правилно е да се пише саботьор, мн.ч. саботьори. Думата е заета френски – saboteur. Служител на „Тесла“ се оказал саботьор, тъй като изнасял вътрешна информация на трети страни. На 30 юли 1916 г. немски саботьори взривяват склад с муниции в пристанището на Ню Йорк.

Как се пише: въоръжавам (се), въоръжа (се) или въоражавам (се), въоража (се)?

Правилно е да се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме оръжие, следователно се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Изглежда, че САЩ възнамеряват да въоръжават сирийските кюрди. Ако се въоръжиш с търпение, накрая ще постигнеш чудесни резултати.