Как се пише: нависоко или на високо?

Когато представлява наречие със значение ’на голяма височина’ или ’на високо равнище в служебно или обществено отношение’, се пише слято…