Как се пише: цели или цяли?

Правилно е да се пише цели.

Сварете картофите цели, без да ги белите.
Често защитните стени блокират връзките между отделни приложения или понякога дори между цели устройства.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В цели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: цял (но целия, целият!), цяла, цяло.

Заникъде не бързам, цял живот имам пред себе си.
За истинския коледен дух е важна украсата – не само на елхата, но и на целия дом.
Трябва ми само един стрък пресен лук за рецептата, но ще се наложи да купя цяла връзка.