Как се пише: частноправен или частно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – частноправен, също и частноправна, частноправно, частноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – частно право.

В случая идеята на ответното дружество е да използва НАП, за да събере едно свое частноправно вземане.
При наличие на международен елемент в частноправните отношения се прилага съответният международен договор, друг международен акт в сила в Република България или друг закон.