Как се пише: честна, честно, честни или чесна, чесно, чесни?

Правилно е да се пише честна, честно, честни, честния, честният. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: честна/чесна – честен, има т, следователно се пише честна. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

В живота нищо не идва даром – необходими са труд, постоянство и честно отношение към хората.
Честна игра“ е политически трилър, създаден по истински случай.
Честни ли бяха изборите за президент?

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред.
(Петър Софрониев)