Как се пише: честност или чесност?

Правилно е да се пише честност.

Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: честност/чесност – честен, има т, следователно се пише честност. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

Децата развиват чувството за честност по-рано, отколкото си мислите.
Честността е много скъп подарък. Не го очаквайте от евтини хора.
(Уорън Бъфет)