Как се пише: четох или четах?

Правилно е да се пише четох, също и четохме, четохте, четоха. Формата на чета за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих).

Четох, че актьорът на снимката ще бъде новият главен инспектор в сериала.
Страшно интересен е твоят блог, снощи четох до късно публикациите в него.
Признаваме си: четохме, четохме и нищо не разбрахме от писанията на автора.
Стотици жители на Брюксел четоха „Одисея“ на Омир в знак на подкрепа към гърците – жертви на кризата и на негативни стереотипи в другите европейски страни.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми липсват в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.