Как се пише: отидох или отидах?

Правилно е да се пише отидох, също и отидохме, отидохте, отидоха. Формата на отида за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих).

Отидох в аптеката с касовата бележка и помолих да ми сменят лекарството.
Към 14 часа отидохме в залата за презентацията на сайтовете.
На колко години отидохте за пръв път на дискотека?
Къде отидоха парите на данъкоплатците?

Забележка: Посочените в статията конкретни форми липсват в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.