Как се пише: цокъл или цокал?

Правилно е да се пише цокъл, мн.ч. цокли. Думата е заета чрез руски (цоколь) от италиански (zocollo).

Лампата с нажежаема жичка се състои най-общо от 3 елемента – цокъл, проводници и стъклен балон.
Фасадите ще бъдат измазани, а каменният цокъл – изкърпен и почистен.
С помощта на первазите и цоклите обикновено се компенсират грешките, направени при оформлението на помещението.