Как се пише: далеч, далече или далеко?

Трите форми са правилни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Между 2002 и 2012 г. правилни бяха само формите далече и далеко.

Григор е умен и талантлив и може да стигне далеч/далече/далеко в тениса.
Казваше, че е дървосекач, но болките в гърба обикновено го държаха далеч/далече/далеко от гората.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 219.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 259.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 207.

Публикувано на

Категория: Дублети, Правопис

Етикети: , ,