Как се пише: държание или държане?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата държание означава ’начин на отнасяне с другите, поведение, обноски’.
   
  Зачитате ли правилата за прилично държание на обществени места?
  Никой мъж не би харесал жена с толкова грубо държание.
  Софи има мощен, плътен глас и непосредствено държание на сцената.

 2. Думата държане е отглаголно съществително, образувано от държа. Употребява се и като юридически термин.
   
  Има няколко начина за държане на клечките за хранене, но най-добре е да използвате основния.
  Задържани са трима души, които са обвиняеми за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества.