Как се пише: държавновластнически или държавно-властнически?

Това прилагателно име се пише слято – държавновластнически, също и държавновластническа, държавновластническо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – държавна власт.

Съществена черта на правната норма е, че тя притежава държавновластнически характер.
Държавните органи притежават държавновластнически пълномощия, т.е. осъществяват държавната власт.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.