Как се пише: властимащ, власт-имащ или власт имащ?

 • Правилно е да се пише слято – властимащ, също и властимаща, властимащо, властимащи.
   
  Някои от случаите на незаконно строителство в Пловдив са свързани с бивши и настоящи властимащи, разкри заместник-министърът на културата.
  Този вестник се е специализирал в нагаждане към всеки властимащ, без значение кой е той.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ