Как се пишат длъжностите и званията – с малка или с главна буква?

 • Съществителните нарицателни имена, които означават длъжности и звания, се пишат с малка буква.
   
  На работната среща присъства и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“.
  В началото на февруари Камелия Лозанова е назначена от министър Тотю Младенов за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.
  Говорителката на главния прокурор се оплака от цензура в медиите.

 • При адресиране и при обръщение, когато не са придружени от собствено име, названията на длъжностите и званията се пишат с главна буква. Ако названието се състои от две или повече думи, само първата се пише с главна буква.
   
  До
  Ректора
  на СУ „Св. Климент Охридски“

  Уважаеми господин Ректор,
  Във връзка с обявения конкурс за редовни докторанти…

  __________________________________________________

  Уважаеми господин Изпълнителен директор,

  Позволете ми да поднеса своите поздравления…