Как се пише: два дни или два дена?

Правилни са и двете съчетания: два дни и два дена. При съществителното име ден по изключение може да се употребява и формата за мн.ч. дни, и бройната форма дена след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова.

Браво на нашето момиче – три победи за два дни/дена!
Няколко дни/дена след пожара Марио мина покрай изгорелия склад.
Колкото дни/дена сте на диета, толкова дни/дена после се захранвайте.

Според данните от Българския национален корпус дни се употребява много по-често от дена в условия, които позволяват появата и на двете форми. Съотношението между два дни и два дена например е 11069:1326, а между няколко дни и няколко дена – 18 326:1688.