Как се пише: долуописан, долу-описан или долу описан?

 • Правилно е да се пише слято – долуописан, също и долуописана, долуописано, долуописани.
   
  Съдържанието на нелетливи вещества в акриловата киселина се определя с помощта на долуописания метод.
  Продажбата на продуктите в сайта се осъществява съгласно долуописаните условия и срокове.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.