Как се пише: гореизброен, горе-изброен или горе изброен?

 • Правилно е да се пише слято – гореизброен, също и гореизброена, гореизброено, гореизброени.
   
  Цялата гореизброена техника е в идеално състояние и може да се види и тества.
  Всичко гореизброено подкрепя мисълта на Карсуел.
  Гореизброените производители притежават сертификат ISO 9001.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ