Как се пише: дораствам или дорасвам?

 • Правилно е да се пише с т дораствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Варненската търговска камара първа в страната дораства до идеята за откриване на средно търговско училище.
  Зооспорите дорастват до размерите на майчината клетка и вече като млади индивиди могат да се делят.

 • Съответният глагол от свършен вид дорасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  До свободата трябва да се дорасне – не може да се получи наготово.
  Някой ден ще дораснеш до идеята, че с търпение и постоянство се постига повече, отколкото с форсиране на събитията.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.