Как се пише: дотук или дотука?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч според посочения по-долу източник. В езиковата практика и според данните от Българския национален корпус (8054:235 употреби) категорично се предпочита дотук.

Стигнала съм дотук/дотука с къртовски труд и лишения.
Каретата спря отново и кочияшът задумка по кабината, за да покаже, че са дотук/дотука с конния превоз.
(Тери Пратчет, „Петият слон“)