Как се пише: драйвер или драйвър?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 150 има речникова статия за драйвер. В края на статията е добавено: „Друга форма: драйвър“. Думата е заета от английски – driver.

Не мога да открия драйвер за звукова карта Realtek AlC662 @ nVIDIA MCP67/68.
Драйверите са зависими от хардуера и са специфични за операционната система.