Как се пише: дремки или дрямки?

Правилно е да се пише дремки – форма за мн.ч. на дрямка.

И в тези часове на будуване и сладки дремки той се унасяше в мисли по хиляди неща.
Дремките в средата на деня имат терапевтичен ефект в натовареното ни ежедневие.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В дремки не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.