Как се пише: дронове или дрони?

Правописът на това съществително име и формата му за мн.ч. не са нормирани. Съветваме ви да пишете дронове – по следните причини:

а) повечето едносрични съществителни имена от мъжки род в българския език образуват мн.ч. с окончание -ове;
б) употребява се по-често от дрони;
в) предпочита се от медиите.

Швейцарската организация Redog отчете като успешно използването на дронове за подпомагане на спасителни мисии.
Дроновете ще вземат стоките от разпределителен център в района на Цюрих и ще ги пренасят до микробуси, които ще ги доставят до домовете на клиентите.