Как се пише: другояче или друго яче?

Правилно е да се пише слято – другояче.

Ако знаех, че няма да ме подкрепиш, щях да постъпя другояче.
Испанските кукери приличат на нашите, но танцуват другояче.