Как се пише: отдясно или от дясно?

  • Когато представлява наречие със значение ’от дясната страна, от дясна посока’ или ’от десния политически сектор’, се пише слято – отдясно.
     
    Хората, чието сърце тупти отдясно, могат да си живеят съвсем нормално.
    Командата дойде отдясно и гласът му се стори смътно познат.
    Правителството е критикувано и отдясно, и отляво за антикризисните мерки.

  • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – от дясно.
     
    Ръководителят на най-голямата опозиционна партия заяви, че страната се нуждае от дясно управление, за да изчисти своя образ пред света.
    Намибия е единствената държава, преминала от дясно към ляво движение.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отдясно.