Как се пише: двайсет, двадесет или двайсе?

Правилно е да се пише двайсет или двадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на двайсет. Формата двайсе е неправилна.

Разбъркайте добре маската, нанесете я на лицето и я оставете да действа двайсет/двадесет минути.
В самодейния състав за народни танци участват около двайсет/двадесет души.