Как се пише: двоеточие или двуеточие?

Правилно е да се пише двоеточие.

Двоеточието е препинателен знак, който често се поставя пред изброени названия на отделни обекти.
В това изречение е добре да заместиш тирето с двоеточие.