Как се пише: двойственост или двойнственост?

Правилно е да се пише двойственост.

Физически двойните звезди често не могат да бъдат разделени дори от най-мощните телескопи и тяхната двойственост се установява по косвен път.
Създателите на макробиотиката всъщност се опират на древното източно учение за двойствеността в природата.