Как се пише: единна, единно, единни или едина, едино, едини?

Правилно е да се пише с двойно нединна, единно, единни, единният, единния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (единен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н.

ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.
Идваме заедно, за да покажем, че сме единни.
Потребителите вече могат да отправят своите запитвания към НОИ на единния телефонен номер за цялата страна 0700 14 802.