Как се пише: единствено или единственно?

 • Правилно е да се пише с едно нединствено.
   
  Въпреки че Ерих бил единствено дете, той не се чувствал самотен, защото имал много приятели.
  Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх.
  (Реймънд Моли)

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното единствен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нединственият, единствения, единствена, единствено, единствени.
   
  Тоя луд беше единственият човек, който се осмели да протестира.
  Сюзън Тревърс е единствената жена, приемана някога в Чуждестранния легион.

 • Думата единствено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Единствено съдът може да провъзгласи даден нотариален акт за нищожен.
  Дизайнерът изработва тези невероятни миниатюрни мотоциклети единствено от части за часовници.