Как се пише: ефимерен или ефемерен?

Правилно е да се пише ефимерен, също и ефимерна, ефимерно, ефимерни. Думата е заета от гръцки – ἐφήμερος.

Сега разбираше какво не му беше харесало във фигурите от дим: ефимерната им природа.
Хрумна ѝ, че насладата, макар и силна и дълбока, всъщност е нещо призрачно и ефимерно.