Как се пише: екоизисквания, еко-изисквания или еко изисквания?

Това сложно съществително име се пише слято – екоизисквания, ед.ч. екоизискване, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологичен) и съществително име (изисквания).

Проектът трябва да отговаря на екоизискванията, за да започне реализирането му.
Преди години заради екоизискване беше прокопан тунел за мечките от двете страни на българско-гръцката граница на пункта Гоце Делчев.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например екоматерия, екопартия, екоравновесие.