Как се пише: електронноизмервателен, електронно-измервателен или електронно измервателен?

Това прилагателно име се пише слято – електронноизмервателен, също и електронноизмервателна, електронноизмервателно, електронноизмервателни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – електронно измерване.

По време на стажа учениците имаха възможност да работят със съвременна електронноизмервателна апаратура.
Едно от изискванията към кандидатите за това работно място е най-малко 2 години опит с електронноизмервателно и тестово оборудване.