Как се пише: многозадачен, много-задачен или много задачен?

 • Правилно е да се пише слято – многозадачен, също и многозадачна, многозадачно, многозадачни.
   
  Влезте в режим на разделен екран, за да работите с лекота в многозадачен режим на големия дисплей.
  За да получите достъп до началния екран или до многозадачното меню, трябва да приплъзнете пръста нагоре по екрана.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим