Как се пише: енориаш или енориарш?

Правилно е да се пише енориаш, мн.ч. енориаши.

Църквата имаше верен енориаш в негово лице.
Енориашите не слушаха внимателно проповедите.